Kontakt

Kontakt

kristjan kookmaa

Kristjan Kookmaa

Juhatuse liige

Projekteerimine ja koostööettepanekud
+372 5348 3446
kristjan.kookmaa@deltaE.ee

Marti Arak

Marti Arak

Juhatuse liige

Müük, ressursitõhusus ja strateegiline lähenemine
+372 5819 2213
marti.arak@deltaE.ee

madli petuhhov

Madli Petuhhov

Büroojuht

Administratiivsed
küsimused
+372 5551 0442
info@deltaE.ee

Võta meiega ühendust

Meeskond

Marti Arak

DeltaE Inseneribüroo
Juhatuse liige

TalTech, MSc, mehaanika

Leo Rummel

Energex Energy Experts
Juhatuse liige, juhtaudiitor

Tase 8 soojusenergeetika insener
Tase 7 energiatõhususe spetsialist
TalTech, PhD, soojusenergeetika omandamisel

Kristjan Kookmaa

DeltaE Inseneribüroo
Juhatuse liige

TalTech, BSc, elektroenergeetika

Tööstus- ja tootmislahendused

Suruõhuinsener

TalTech, MSc, mehhatroonika

Tööstushoolduse insener

TalTech, MSc, mehhatroonika

Mehaanikainsener

Tase 8 volitatud mehaanikainsener

TalTech, MSc; KTH, PhD

Määrimisekspert

MLT I, MLA I, MLA II

TalTech, MSc

Tootmisjuhtimise ekspert

EBS, MBa, ärijuhtimine

Tootmise optimeerimise ekspert

TalTech, MSc, mehaanika

Tootmise arendamise ekspert

TalTech, MSc, keemia

Energeetika ja auditid

Energeetikaaudiitor

Tase 8 volitatud energiatõhususe spetsialist

Protsessi analüütik

TalTech, BSc, soojusenergeetika

Protsessiinsener

Tase 7 soojustehnika

TalTech, MSc, soojusenergeetika

Soojusenergeetik 1

Tase 7 soojustehnika

TalTech, MSc, soojusenergeetika

Soojusenergeetik 2

Tase 7 soojustehnika

TalTech, MSc, soojusenergeetika

Soojusenergeetik 3

Tase 7 soojustehnika

TalTech, MSc, soojusenergeetika

Tehnosüsteemid, lahendused ja seire

KVKJ insener

Tase 7 ehitusinsener

TalTech, MSc

Soojussõlmede ekspert

TalTech, BSc

Automaatikainsener

VKHK, mehhatroonika

Ventilatsiooniinsener

TalTech, MSc

Elektri- ja mõõtmisinsener

TalTech, MSc

Kütteinsener

TalTech, MSc

Valgustusinsener 1

TalTech, MSc

Valgustusinsener 2

TKTK, elektritehnika

Valgustusinsener 3

TalTech, MSc

Valgustusinsener 4

EKA

Aspiratsiooniekspert

TKTK

Projektijuht

TalTech, MSc