Kontakt

Kontakt

kristjan kookmaa

Kristjan Kookmaa

Juhatuse liige

Projekteerimine ja koostööettepanekud
+372 5348 3446
kristjan.kookmaa@deltaE.ee

Marti Arak

Marti Arak

Juhatuse liige

Müük, ressursitõhusus ja strateegiline lähenemine
+372 5819 2213
marti.arak@deltaE.ee

madli petuhhov

Madli Petuhhov

Büroojuht

Administratiivsed
küsimused
+372 5551 0442
info@deltaE.ee

Võta meiega ühendust

Meeskond

Marti Arak

Juhatuse liige

TTÜ, MSc, mehaanika

Leo Rummel

Energex Energy Experts juhatuse liige, juhtaudiitor

Tase 8 soojustehnika insener
Tase 7 energiatõhususe spetsialist
TTÜ, PhD, soojusenergeetika omandamisel

Kristjan Kookmaa

Juhatuse liige

TTÜ, BSc, elektroenergeetika

Tööstus- ja tootmislahendused

Suruõhuinsener

TTÜ, MSc, mehhatroonika

Tööstushoolduse insener

TTÜ, MSc, mehhatroonika

Mehaanikainsener

Tase 8 volitatud mehaanikainsener

TTÜ, MSc; KTH, PhD

Määrimisekspert

MLT I, MLA I, MLA II

TTÜ, MSc

Tootmisjuhtimise ekspert

EBS, MBa, ärijuhtimine

Tootmise optimeerimise ekspert

TTÜ, MSc, Mehaanika

Tootmise arendamise ekspert

TTÜ, MSc, Keemia

Energeetika ja auditid

Energeetikaaudiitor

Tase 8 volitatud energiatõhususe spetsialist

Protsessi analüütik

TTÜ, BSc, soojusenergeetika

Protsessiinsener

Tase 7 soojustehnika

TTÜ, MSc, soojusenergeetika

Soojusenergeetik 1

Tase 7 soojustehnika

TTÜ, MSc, soojusenergeetika

Soojusenergeetik 2

Tase 7 soojustehnika

TTÜ, MSc, soojusenergeetika

Soojusenergeetik 3

Tase 7 soojustehnika

TTÜ, MSc, soojusenergeetika

Tehnosüsteemid, lahendused ja seire

KVKJ insener

Tase 7 ehitusinsener

TTÜ, MSc

Soojussõlmede ekspert

TTÜ, BSc

Automaatikainsener

VKHK, Mehhatroonika

Ventilatsiooniinsener

TTÜ, MSc

Elektri- ja mõõtmisinsener

TTÜ, MSc

Kütteinsener

TTÜ, MSc

Valgustusinsener 1

TTÜ, MSc

Valgustusinsener 2

TKTK, elektritehnika

Valgustusinsener 3

TTÜ, MSc

Valgustusinsener 4

EKA

Aspiratsiooniekspert

TKTK

Projektijuht

TTÜ, MSc